AKAZ Suwenir

Art. Liturgiczne *Kościelne


SZATY LITURGICZNE

ORNATY - STUŁY - ALBY - KOMŻE - KOSZULE - BIELIZNY KIELICHOWE

NACZYNIA LITYRGICZNE

MONSTRANCJE - KIELICHY - PUSZKI - PATENY - KUSTODIA - AMPUŁKI - TRYBULARZE - ŁÓDKI - KOCIOŁKI - KROPIDŁA - GONGI - DZWONKI - KROPIELNICE - LICHTARZE - KRZYŻE - OKUCIA DO SZTANDARÓW

KOMUNIKANTY - HOSTIE - OPŁATKI

OLEJ PARAFINOWY - WĘGIELKI - KADZIDŁA - ŚWIECE LITURGICZNE

WINO MSZALNE

OPŁATKI
HOSTIE
KOMUNIKANTY
KIELICH MSZALNY
PUSZKA NA KOMUNIKANTY
Gong
OKŁADKA NA EWANGELIARZ
Copyright © 2024 akaz-suwenir.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Intellect